Graphical design

Grafický design umožňuje prezentovat zvolený produkt prostřednictvím vizuální komunikace cílové skupině. Komunikace probíhá např. prostřednictvím značek, plakátů, tišených materiálů, webový prezentací, kresbami či ilustracemi. K oblasti grafického designu jsem se dostal skrze implementaci webových stránek u kterých bylo součástí řešení navržení jejich grafické podoby. Postupně se tato činnost rozrostla o tvorbu plakátu a jiných tiskovin a tvorbu logotypů.

Plakáty specializací, akcí a projektů Mendelu

Pro prezentaci specializací, akcí a projektů na MENDELU byly vytvořeny propagační a informační plakáty.

Kampaň vystuduj.to MENDELU

V rámci tvorby reklamní kampaně vystuduj.to pro MENDELU byl navržen jednotný styl propagace pro tehdejší webové stránky, plakáty, design stánku na veletrhu Gaudeamus a potisk tramvaje.

Firemní logotypy

Design loga portálu Moji Lidi vznikl jako součást spolupráce s firmou Cyrrus Advisory.

Robot K3

Pro prezentaci robota K3 vyvíjeného v rámci Laboratoře inteligentních systémů byl vytvořena sada ilustrovaných samolepek.