Počítačové vidění

V rámci své diplomové práce Využití GPU výpočtů pro rozpoznání dopravních značek jsem se začal věnoval problematice detekce a identifikace dopravních značek a jakým způsobem lze tento proces urychlit prostřednictvím GPU. Navrhl jsem algoritmus, který detekuje dopravní značky v RGB datech pomocí algoritmu Viola-Jones. Nalezené značky jsou následně identifikovány prostřednictvím natrénovaného algoritmu SVM s využitím histogramu orientovaných gradientů. Proces detekce a identifikace byl nad stejnými daty řešen prostřednictvím CPU a GPU verze. Z tohoto návrhu vznikl experimentální nástroj, pracovně nazvaný RsId, který implementuje zmíněný postup a umožňuje vizualizovat rozdíly mezi CPU a GPU verzí. Implementace byla řešena multiplatofrmě pomocí knihovny OpenCV prostřednictvím jazyka C++.